Dejavnosti

Filovska črna lončevina
Filovski lončarji so znani po črni keramiki, ki ni glazirana. Taka keramika nastane po specifičnem postopku redukcijskega žganja v atmosferi, ki ne zagotavlja dovolj prostega kisika, zato se manjša poroznost črepinj.

V ohlajeno peč naložijo suha in smolnata borova drva, ki dajejo dolg plamen in veliko dima. Vendar pa je takšen način žganja tako rekoč že izumrl. Prvo žganje pri 900 °C je »biskvitno«. Nato sledi žganje glazure, ki poteka pri 1200 °C. Celoten postopek traja od tedna do deset dni. Pomembno je, da je temperatura visoka. Keramika, žgana na nizki temperaturi, pod 900 °C, lahko pod vplivom kislin izluži svinec in druge kovine. Pri visokih temperaturah pa se glazura poveže s podlago in postane obstojna in pri ponovnem segrevanju ne sproža nobenih kemijskih in faznih sprememb.

Vir: www.svetinljudje.si

Novice

02.07.2016

Obvestilo

Napovednik dogodkov

7.1.2017 od 9:30 naprej

14. Pohod Treh kraljev