Mejniki

Naselje se prvič omenja leta 1322 z imenom Fyloch, leta 1355 pa kot Philauch. V bližini naselja na ledini »Male Čistine«, je bilo odkrito arheološko najdišče, datirano v čas mlajše kamene in bakrene dobe.

Nekoč je bilo to značilno lončarsko naselje, po prvi svetovni vojni je bilo v Filovcih še 60 lončarjev, v zadnjih letih pa so prebivalci skoraj povsem opustili tradicionalno obrt. Filovski lončarji so znani predsvem po izdelavi črne keramike.

Danes je v Filovcih muzej na prostem, kjer je poleg kulturnih spomenikov, panonskih cimprač, tudi lončarska delavnica.

Vir: www.wikipedia.org

Novice

02.07.2016

Obvestilo

Napovednik dogodkov

7.1.2017 od 9:30 naprej

14. Pohod Treh kraljev